Hợp tác đầu tư

Thưa Quý vị,
Khi cần tìm hiểu Cơ hội đầu tư và hợp tác đầu tư, mời Quý vị vui lòng liên hệ đến Phòng ban và Đơn vị phụ trách như sau:

1/- Khách hàng / Nhà đầu tư cần mua sản phẩm:
Liên hệ các Đại lý chính thức trong Hệ thống phân phối; hiện nay Hệ thống phân phối trên toàn quốc bao gồm hơn 300 Đơn vị phân phối và Sàn giao dịch bất động sản, Quý khách cũng có thể điện thoại cho tổng đài PMT Dalat (0263.3838.669) để được hướng dẫn và được thông tin đề cử đến làm việc tại Đại lý nơi địa phương thuận tiện cho Quý vị .

2/- Đơn vị muốn đăng ký làm Đại lý: 
Liên hệ Tổng đại lý là Công ty bất động sản Phú Mỹ Toàn (PMT).
PTGĐ Kinh doanh - Ông Trương Hoàng Phương, tel: 0918.145.429

3/- Chủ đầu tư muốn hợp tác đầu tư / nhận chuyển nhượng thành phần của dự án: 
Liên hệ Ông Nguyễn Anh Tú, hiện là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sài gòn Đại Ninh (Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt), đồng thời là Chủ tịch / kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phú Mỹ Toàn (Tổng đại lý).

Trân trọng !