5.1. Chính sách bán hàng qua Sàn liên kết

(1)    Tổng Đại lý PMT là Đơn vị chủ trì xây dựng và phát triển Hệ thống phân phối trên toàn quốc;

(2)    Việc môi giới bán hàng được thực hiện thông qua các Đại lý – là các Sàn phân phối bất động sản dự án đã ký hợp tác với PMT; PMT không môi giới bán hàng trực tiếp cho Khách hàng;

(3)    Các Đại lý thực hiện việc tư vấn và cung cấp thông tin dự án cho Khách hàng, thông báo đến Khách hàng các Chính sách bán hàng và Văn bản liên quan;

(4)    Chính sách bán hàng được Chủ đầu tư /  và hoặc Tổng Đại lý PMT công bố trong từng Giai đoạn triển khai và từng Đợt mở bán;

(5)    Phương thức công bố Chính sách bán hàng bằng văn bản (a) công khai trên trang web này, (b) một số chính sách dành riêng cho Đại lý thì được gởi trực tiếp bằng Công văn;

(6)    Tất cả các Đại lý phải tuân thủ cùng một Chính sách bán hàng thống nhất trong toàn Hệ thống trên toàn quốc, không được cắt giảm hay gia tăng thêm các Chính sách khác (bao gồm cả Chính sách khuyến mãi từ ngân sách của Đại lý, vì động thái này có thể dẫn đến việc các Đại lý cạnh tranh ngoài Chính sách chung và gây tổn thất cho các Đại lý và cho toàn Hệ thống !)