6.2. Chính sách hổ trợ Sàn liên kết

(1)    Chủ đầu tư / và hoặc Tổng Đại lý PMT chịu trách nhiệm thực hiện và hổ trợ cho hoạt động bán hàng bằng các Chương trình truyền thông xây dựng Thương hiệu dự án, Chương trình marketing tổng thể ở cấp độ Chủ đầu tư và Tổng Đại lý , các Buổi họp báo công bố các Sự kiện trong quá trình triển khai dự án, Tổ chức các Sự kiện nhằm truyền thông cho dự án, Thực hiện các Bài truyền thông định hướng dư luận thị trường nhằm thu hút dư luận xã hội và và khách hàng / nhà đầu tư, …

(2)    Trên cơ sở Thông tin, Nội dung, Tài liệu, Hình ảnh, Clip do Chủ đầu tư cung cấp, Tổng Đại lý PMT chịu trách nhiệm hổ trợ Hệ thống phân phối trong việc Thiết kế và sản xuất Tài liệu huấn luyện Đội ngũ chuyên viên kinh doanh / chuyên viên tư vấn toàn Hệ thống, thiết kế các Tài liệu và công cụ marketing và bán hàng như Tờ rơi, Brochure, … Thiết kế và cung cấp file mềm các Công cụ truyền thông nhận diện thương hiệu dự án như Standee, banner, Backdrop, …; Sản xuất phim Clip giới thiệu tổng thể dự án và các Clip khác cần thiết theo từng Giai đoạn triển khai từng phân khu và từng Đợt mở bán;

(3)    Thay mặt Chủ đầu tư, Tổng Đại lý PMT tiến hành làm việc cùng các Đại lý trên toàn quốc và Tiến hành thủ tục ký kết Hợp đồng Liên kết hợp tác cùng tham gia môi giới phân phối sản phẩm dự án, theo đó – tiến hành đúng theo các Nghi thức của Buổi lễ ký kết, tư liệu hình ảnh và nội dung buổi ký kết được sử dụng làm Tài liệu quan trọng trong hoạt động truyền thông của Tổng Đại lý cũng như của từng Đại lý trong Hệ thống phân phối;

(4)    Tổng Đại lý PMT hổ trợ các Đại lý trong công tác cùng Lãnh đạo các Đại lý tham quan dự án, thuyết trình tại dự án; Hổ trợ các Đại lý trong công tác huấn luyện được tổ chức tại Văn phòng Tổng Đại lý PMT và Tập huấn tại hiện trường dự án;

(5)    Ngoài ra, PMT hổ trợ mạnh và kịp thời cho các Đại lý trong tác nghiệp thủ tục triển khai, trung tâm tư liệu dự án, qui trình giao dịch và hồ sơ thủ tục bằng cách Phân công đặc cách cho Chuyên viên cấp cao / các Thư ký Tổng giám đốc của PMT có trách nhiệm theo sát và kịp thời hổ trợ nhanh cho Đại lý;

(6)    Trong trường hợp cần thiết, PMT sẽ hổ trợ các Đại lý trong việc Tiếp đón khách hàng của của các Đại lý, tư vấn, đưa đi tham quan dự án và thuyết trình trên hành trình. Tuy nhiên, về nguyên tắc vận hành của Hệ thống phân phối và để tránh sự hiểu lầm / tránh tiêu cực về Nguồn khách hàng, do vậy PMT không khuyến khích việc các Đại lý đề nghị PMT thực hiện hổ trợ trực tiếp hướng đến Khách hàng.