2. Giá trị cốt lõi và nguyên tắc hoạt động

(1)     Giá trị cốt lõi:

-     Hệ thống phân phối bất động sản dự án hùng mạnh trên phạm vi toàn quốc.
-     Qui mô toàn Hệ thống phân phối cập nhật đến cuối năm 2021 là hơn 500 Đơn vị phân phối, nâng Tổng số Sàn giao dịch trên phạm vi toàn quốc lên khoản hơn 1.000 Sàn giao dịch.
-     Năng trực triển khai tiếp thị và phân phối các Dự án với qui mô lớn hàng ngàn hecta.

(2)     Nguyên tắc hoạt động:

-     Tổng Đại lý PMT chỉ chọn lọc đưa ra thị trường các Dự án đã được phê duyệt qui hoạch xây dựng chi tiết 1/500, đất sạch (hoàn tất đền bù giải tỏa), đã triển khai công tác thi công hạ tầng và các hồ sơ pháp lý đã đủ điều kiện để triển khai truyền thông và chào bán cho Khách hàng / Nhà đầu tư theo từng giai đoạn.
-     Năng lực chủ đầu tư mạnh về Năng lực tài chính cũng như Năng lực triển khai kiến tạo dự án.
-     Phí dịch vụ tiếp thị, phân phối và môi giới đủ hấp dẫn và hợp lý cho các Đơn vị phân phối trong toàn Hệ thống phân phối trên toàn quốc.
-     PMT có chức năng được xác lập là Tổng đại lý phân phối, có trách nhiệm xây dựng và phát triển thành công Hệ thống phân phối trên toàn quốc.
-     Tất cả các Đơn vị phân phối chính thức / các Đại lý phân phối trong toàn Hệ thống phân phối đều phải tuân thủ các Chương trình chính sách chung do Chủ đầu tư /  và hoặc Tổng đại lý PMT ban hành, nhằm bảo đảm sự vận hành chung của toàn Hệ thống phân phối một cách hiệu quả, công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Đại lý cũng như của khách hàng / nhà đầu tư, tránh việc cạnh tranh tiêu cực dẫn đến các tổn thất chung cho toàn Hệ thống.
-     Hầu hết các Tỉnh thành trên toàn quốc đều có Đại lý phân phối sản phẩm dự án do Tổng đại lý PMT triển khai, tuy nhiên các Đại lý không bị giới hạn trong phạm vi địa phương nơi đăng ký kinh doanh, các Đại lý hoàn toàn có quyền thay đổi địa bàn hoạt động, mở thêm chi nhánh, sàn giao dịch trên địa bàn mình nhắm tới, nhằm tăng cường kênh thu hút khách hàng / nhà đầu tư.
-     Trường hợp Đại lý không tuân thủ những nguyên tắc chung và các Điều khoản được nêu trong Hợp Đồng Liên Kết với PMT, dẫn đến gây tổn thất cho Chủ đầu tư, Hệ thống phân phối PMT trên toàn quốc và ảnh hưởng đến quyền lợi của Đại lý khách thì phải bồi thường. Trường hợp chiếu theo Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng liên hết thì bị mất quyền lợi như một Đại lý trong Hệ thống phân phối PMT.

* Nếu việc hợp tác với Hệ thống phân phối PMT không mang lại hiệu quả cho Đại lý, thì Đại lý cũng hoàn toàn có quyền tạm ngưng việc hợp tác, cho đến khi cần thiết phải nối lại và tiếp tục quan hệ hợp tác.