D4.2. Hình ảnh Lễ ký kết

Thưa Quý Khách hàng và Lãnh đạo các Đơn vị phân phối chính thức,

Nhằm giúp Qúy khách hàng / Nhà đầu tư thêm phần thuận tiện trong việc tra cứu đối chứng thông tin Đơn vị phân phối chính thức khi nhận Thông tin tư vấn và tiến hành các Thủ tục giao dịch. Do vậy, trong phần này, chúng tôi trân trọng Công bố hình ảnh được ghi lại tại các Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Đơn vị chủ trì xây dựng và phát triển Hệ thống phân phối là Công ty cổ phần bất động sản Phú Mỹ Toàn (PMT) với Chức năng nhiệm vụ như một Tổng Đại lý và các Đơn vị phân phối chính thức với Chức năng là các Đại lý trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều trường hợp, giữa PMT và Đại lý đã ký Hợp đồng liên kết và Đại lý đã triển khai các chương trình tư vấn cho Khách hàng, nhưng do giữa chúng tôi chưa bố trí được thời gian thuận tiện gặp gỡ tại Văn phòng PMT để tiến hành nghi thức Lễ ký kết nên PMT chúng tôi chưa có hình ảnh buổi lễ để công bố, tuy nhiên trong Phần kế tiếp – PMT chúng tôi có phần công khai công bố Danh sách các Đơn vị phân phối chính thức để hầu giúp Qúy khách hàng / Nhà đầu tư thêm phần thuận tiện trong việc tra cứu đối chứng thông tin khi giao dịch.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Qúy Đối tác là các Công ty tiếp thị và phân phối bất động sản dự án trên toàn quốc / các Đại lý đã đồng hành cùng PMT xây dựng thành công Hệ thống phân phối sản phẩm Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.