3.2. Hình ảnh Lễ ký kết

Thưa Quý Khách hàng và Lãnh đạo các Đơn vị phân phối chính thức,

Nhằm giúp Qúy khách hàng / Nhà đầu tư thêm phần thuận tiện trong việc tra cứu đối chứng thông tin Đơn vị phân phối chính thức khi nhận Thông tin tư vấn và tiến hành các Thủ tục giao dịch. Do vậy, trong phần này, chúng tôi trân trọng Công bố hình ảnh được ghi lại tại các Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Đơn vị chủ trì xây dựng và phát triển Hệ thống phân phối là Công ty cổ phần bất động sản Phú Mỹ Toàn (PMT) với Chức năng nhiệm vụ là một Tổng Đại lý và các Đơn vị phân phối chính thức với Chức năng là các Đại lý trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều trường hợp, giữa PMT và Đại lý đã ký Hợp đồng liên kết và Đại lý đã triển khai các chương trình tư vấn cho Khách hàng, nhưng do giữa chúng tôi chưa bố trí được thời gian thuận tiện gặp gỡ tại Văn phòng PMT để tiến hành nghi thức Lễ ký kết nên PMT chúng tôi chưa có hình ảnh buổi lễ ký kết để công bố trên trang web này, chúng tôi cùng Đại lý sẽ sớm cập nhật ngay khi có thể.

Trong trường hợp cần thiết, Qúy khách hàng / Nhà đầu tư có thể liên hệ Tổng đại lý PMT để tra cứu đối chứng thông tin Đại lý phân phối chính thức khi giao dịch.

Trân trọng !