Sứ Mệnh & Giá trị cốt lõi của PMT

1. Sứ mệnh: Với sứ mệnh là Tổng Đại lý phân phối trên toàn quốc, PMT luôn đồng hành cùng các Chủ đầu tư, góp phần kiến tạo và triển khai thành công các Dự án.

2. PMT là Đối tác lý tưởng trong việc Hợp tác đầu tư, Phát triển dự án; xây dựng & phát triển thành công Hệ thống phân phối bất động sản Dự án cho các Chủ đầu tư có sự đầu tư lớn vào Thành phố Đà Lạt.

3.Đối với Chủ đầu tư: PMT là Đối tác mạnh, chuyên nghiệp, thấu hiểu địa phương và có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc. PMT hoàn toàn có đủ năng lực Chủ trì xây dựng thành công và phát triển bền vững Hệ thống phân phối trên toàn quốc, nhằm góp phần tối ưu hóa dòng tiền thu về cho Chủ đầu tư, phân phối thành công các Dự án bất động sản với qui mô lớn và rất lớn tại Khu vực Thành phố Đà Lạt và Tỉnh Lâm đồng.

4. Đối với Công ty phân phối / các Sàn giao dịch: PMT là Đối tác mạnh, rất uy tín, chuyên nghiệp và rất thẩu hiểu hoạt động phân phối bất động sản Dự án cho Khách hàng / Nhà đầu tư trên toàn quốc. PMT luôn mang đến cho các Công ty phân phối các dòng sản phẩm đẹp, Pháp lý hoàn chỉnh trước khi mở bán, với Chính sách huê hồng hấp dẫn, với Cơ chế hổ trợ thiết thực và hiệu quả.

5. Đối với CBNV PMT: PMT là Sự nghiệp của mỗi thành viên, là Ngôi nhà thứ 2 của mỗi người, là sự thăng hoa cho Cuộc sống của chính mình và Gia đình, là Trường học về Trí tuệ và Nhân cách, là Niềm tự hào về những thành quả, là Môi trường làm việc Văn minh, Chính trực, Chuyên nghiệp, Nhân văn & Hiệu quả !